Đăng ký qua cổng Google Đăng ký qua cổng Facebook

HOẶC TẠO TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập email của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng

0 %

Phim My stroke of insight
My stroke of insight

 •  
 •  
 •  
 •  
533 Học viên
0 %

Phim [TED] Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies
Patricia Kuhl: Thiên tài ngôn ngữ ở trẻ em

 •  
 •  
 •  
 •  
681 Học viên
0 %

Phim [TED] Julian Treasure: 5 ways to listen better
5 cách để lắng nghe tốt hơn

 •  
 •  
 •  
 •  
1593 Học viên
0 %

Phim [TED] Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe
Sinek Tại sao lãnh đạo giỏi khiến bạn thấy an toàn

 •  
 •  
 •  
 •  
1641 Học viên
0 %

Phim [TED] Tony Porter: A call to men
Lời kêu gọi cánh đàn ông

 •  
 •  
 •  
 •  
654 Học viên
0 %

Phim FLY WITH THE JETMAN
Fly with the Jetman

 •  
 •  
 •  
 •  
684 Học viên
Tập02
WHY GOOGLE GLASS ?
0 %

Phim WHY GOOGLE GLASS ?
Why Google Glass?

 •  
 •  
 •  
 •  
761 Học viên
Tập06
BBC Planet Dinosaur - Season 1
0 %

Phim BBC Planet Dinosaur - Season 1
Thời Đại Khủng Long 1

 •  
 •  
 •  
 •  
1325 Học viên
Tập43
James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
0 %

Phim James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên James - Engvid.com

 •  
 •  
 •  
 •  
974 Học viên
Tập03
WHEN WE LEFT EARTH
0 %

Phim WHEN WE LEFT EARTH
Khi Chúng Ta Rời Trái Đất

 •  
 •  
 •  
 •  
1082 Học viên
Tập42
Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
0 %

Phim Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên Ronnie - Engvid.com

 •  
 •  
 •  
 •  
939 Học viên
0 %

Phim [TED] Elizabeth Lesser: Take "the Other" to lunch
Elizabeth Lesser: Mời người khác ăn trưa

 •  
 •  
 •  
 •  
749 Học viên
Tập02
BBC Frozen Planet
0 %

Phim BBC Frozen Planet
Hành trình băng giá

 •  
 •  
 •  
 •  
1422 Học viên
0 %

Phim [TED] Markus Fischer: A robot that flies like a bird
Một con robot bay như chim

 •  
 •  
 •  
 •  
722 Học viên
0 %

Phim [TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

 •  
 •  
 •  
 •  
524 Học viên