Đăng ký qua cổng Google Đăng ký qua cổng Facebook

HOẶC TẠO TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập email của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng

Mới
Your Elusive Creative Genius
0 %

Your Elusive Creative Genius
Your Elusive Creative Genius

 •  
 •  
 •  
 •  
336 Học viên
0 %

[TED] Robert Hammond: Building a park in the sky
Xây dựng công viên trên không

 •  
 •  
 •  
 •  
332 Học viên
0 %

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

 •  
 •  
 •  
 •  
288 Học viên
0 %

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản lý thu nhập di sản nhân loại

 •  
 •  
 •  
 •  
585 Học viên
0 %

Barton Seaver: Sustainable seafood? Let's get smart
Phát triển bền vững hải sản, hãy trở nên thông minh!

 •  
 •  
 •  
 •  
712 Học viên
0 %

[TED] Matthieu Ricard: The habits of happiness
Matthieu Ricard bàn về các thói quen đem lại hạnh phúc

 •  
 •  
 •  
 •  
1278 Học viên
0 %

[TED] Brian Cox: CERN's supercollider
Brian Cox diễn thuyết về cỗ máy siêu gia tốc của CERN.

 •  
 •  
 •  
 •  
356 Học viên
0 %

THE ART OF MISDIRECTION
The art of misdirection

 •  
 •  
 •  
 •  
579 Học viên
0 %

[TED] Richard St. John: 8 secrets of success
8 bí mật để thành công của Richard St. John

 •  
 •  
 •  
 •  
1165 Học viên
0 %

MEET THE SIXTHSENSE INTERACTION
Meet the SixthSense interaction

 •  
 •  
 •  
 •  
536 Học viên
0 %

[TED] Susan Lim: Transplant cells, not organs
Cấy ghép tế bào, không phải cấy ghép cơ quan

 •  
 •  
 •  
 •  
425 Học viên
0 %

8 SECRETS OF SUCCESS
8 secrets of success

 •  
 •  
 •  
 •  
1255 Học viên
Tập04
BBC Life Story
0 %

BBC Life Story
Câu Chuyện Cuộc Sống

 •  
 •  
 •  
 •  
1643 Học viên
0 %

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ lãnh đạo

 •  
 •  
 •  
 •  
1069 Học viên
0 %

Oceans (2009)
Đại Dương Xanh Thẳm

 •  
 •  
 •  
 •  
2667 Học viên